ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล วางใจ ฟ้าชัย วิศวกรรม ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 86.94 กิโลวัตต์

News
Date: 09/12/2016
กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด นำโดยนายโชติทิวัตถ์ จิรภัทรพุฒิธนา กรรมการผู้จัดการ และดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเคเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หลังจากได้มีการร่วมลงนามรับมอบระบบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ทั้งยังช่วยบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้สร้างสรรค์โครงการ Cool the World ขึ้น เพื่อให้โรงงานในเครือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์(CO2)จากกระบวนการผลิต นับเป็นอีกขั้นของ ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มุ่งมั่นพัฒนานโยบายด้านพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสังคมไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน


ที่มา : ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 10:48:46 น.; http://www.ryt9.com/s/prg/2565941